متن کامل خبر


 
دوره ایمنی و بهداشت نیروهای خدماتی دانشکده های فنی و مهندسی برگزار شد

خلاصه خبر: دوره ایمنی و بهداشت نیروهای خدماتی دانشکده های فنی و مهندسی طی 2 روز و به مدت 4 ساعت با حضور نیروهای خدماتی و آبدارچی های دانشکده های فنی و مهندسی برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت درمحیط کار ویژه کارکنان نیروی خدمات دانشکده های فنی مهندسی با هماهنگی کمیته ایمنی دانشکده برق و امور اداری دانشکده های فنی و مهندسی برگزار شد. دراین دوره که در روزهای 5 و 12 آذر ماه به مدت 4 ساعت و با حضور 18 نفر از کارکنان حوزه خدمات و آبدارچی ها، آقای مفرد مدیر امور اداری و مالی دانشکده فنی و مهندسی، آقای جانجان مسئول امور خدمات دانشگاه و آقای گودرزی کارشناس مسئول آزمایشگاه دانشکده شیمی برگزار شد، مطابی شامل ایمنی و بهداشت فردی، وسایل حفاظت فردی، بهداشت محیط، مدریت پسماندها، آشنایی با خاموش کننده ها، نحوه مدیریت بحران در مواجه با مصدوم، احیای قلبی و باز کردن راه تنفسی و نحوه دور کردن مصدوم از محیط خطر توسط مدرس دوره خانم خزاعی پور کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه الکترونیک و کارشناس ایمنی دانشکده برق و کامپیوتر آموزش داده شد.

20 آذر 1396 / تعداد نمایش : 574