متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا سجادی، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: روش نوین اعتبارسنجی مدل دینامیکی گسترده سیستم قدرت

  • عنوان: روش نوین اعتبارسنجی مدل دینامیکی گسترده سیستم قدرت
  • ارائه‌کننده: مهسا سجادی
  • استاد راهنما: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محسن پارسا مقدم
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی کریمی (دانشگاه: کاشان)
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 96/09/25
  • ساعت: 10:30

چکیدهعدم دقت کافی در مدل‌سازی المان‌های سیستم می‌تواند نتایج مطالعات پایداری شبکه را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه منجر به طراحی اقدامات ناصحیح جهت بهبود عملکرد دینامیکی شبکه شود. در این پایان‌نامه روشی به منظور تخمین و اعتبارسنجی تعدادی از پارامترهای مدل گاورنر و مدل بار در فضای سیستم گسترده ارائه شده است. از داده‌ها و اطلاعات ثبت شده مربوط به پاسخ‌ فرکانسی سیستم و پاسخ توان‌ تولیدی واحدهای متصل به شبکه، به منظور اعتبارسنجی پارامترهای مذکور استفاده شده است. اعتبار سنجی مدل در نرم افزار Digsilent و با استفاده از زبان برنامه نویسی DPL انجام شده است. جهت تخمین پارامترها و انجام فرایند جستجو، الگوریتم ازدحام ذرات مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور افزایش کارایی الگوریتم پیشنهادی و کاربردپذیر بودن آن در شبکه‌های بزرگ‌اندازه، روش‌هایی جهت بهبود فرآیند جستجو و کاهش حجم محاسبات ارائه شده است.
کلمات کلیدیاعتبارسنجی، مدل دینامیکی، گاورنر، آنالیز حساسیت، الگوریتم ازدحام ذرات.

25 آذر 1396 / تعداد نمایش : 619