متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرید حیدری، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر: دسته¬بندی جریان در شبکه¬های مبتنی بر OpenFlow

  • عنوان: دسته¬بندی جریان در شبکه¬های مبتنی بر OpenFlow
  • ارائه‌کننده: فرید حیدری
  • استاد راهنما: دکتر بهزاد اکبری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علیرضا شفیعی¬نژاد
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر مهدی آبادی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مصطفی صالحی (دانشگاه: تهران)
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 96/09/28
  • ساعت: 09:00

چکیده: هدف شبکه نرمافزاری-تعریفشده کاهش محدودیتهای تحمیلشده به شبکه مرسوم IP با جداسازی سطح کنترل از سطح داده است. این رویکرد مزایای چندانی مانند پروتکلهای ارتباطی استاندارد به عنوان مثال پروتکل OpenFlow، کارکردهای متمرکز شبکه و عناصر خاص شبکه مانند تجهیزات کنترلکننده ارائه میدهد. در شبکه نرمافزاری-تعریفشده، سطح کنترل یک دید سراسری بر کل شبکه دارد، بنابراین میتواند دستهبندی جریان را انجام دهد و سیاستها را بصورت کلی تنظیم نماید. در این پژوهش مشکلات فعلی دستهبندی جریان (لایه برنامه-کاربردی) شناسایی و مزایای انجام دستهبندی جریان در شبکههای نرمافزاری-تعریفشده با استفاده از پروتکل OpenFlow بیان گردیده است. همچنین شیوه جدیدی برای دستهبندی لایه برنامه-کاربردی با استفاده از ترکیب روشهای دستهبندی بررسی عمیق بسته ، یادگیری ماشین و ویژگیهای گسترشیافته پروتکل OpenFlow ارائه میشود. آزمایشها نشان میدهد که با این روش، میتوان به سرعت و نرخ دقت بالایی به هنگام دستهبندی دست یافت.
کلمات کلیدی: شبکه نرمافزاری-تعریفشده، OpenFlow، دستهبندی جریان، ویژگی جریان، یادگیری ماشین، بررسی عمیق بسته

25 آذر 1396 / تعداد نمایش : 548