متن کامل خبر


 
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-96

خلاصه خبر: مطابق با برنامه آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر است:

عنوان نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 97-96
انتخاب واحد
 • 8-4 شهریورماه دانشجویان دکتری
 • 8-6 شهریورماه دانشجویان کارشناسی ارشد
 • 20-16دی ماه دانشجویان دکتری
 • 20-18دی ماه دانشجویان کارشناسی ارشد
شروع کلاس‌ها
 • 1مهرماه
 • 23 بهمن ماه
حذف و تعویض دروس
 • 18-17مهرماه
 • 7-6 اسفندماه
پایان کلاس‌ها
 • 20 دی ماه
 • 24 خرداد ماه
ارزشیابی دروس
 • 18-9 دی ماه
 • 23-12 خردادماه
امتحانات دروس مدرسی
 • 28-23 دی ماه
 • 31-26خرداد ماه
امتحانات دروس تخصصی
 • 30 دی ماه تا 12 بهمن ماه
 • 14-2 تیرماه
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس
 • 23 دی ماه تا 19 بهمن ماه
 • 26خردادماه تا21 تیرماه
مهلت اعتراض دانشجویان
 • 24-20 بهمن ماه
 • 26-22 تیرماه
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس
 • 30-25 بهمن ماه
 • 31-27 تیرماه

 • ثبت نام و انتخاب واحددانشجویان جدید الورود : نیمه دوم شهریورماه (به مدت سه روز)

نکات مهم برای اطلاع دانشجویان محترم :

 • کلیه دانشجویان تا زمانیکه از پایان نامه/رساله خود دفاع نکرده (شیوه آموزشی – پژوهشی) و یا دروس ایشان به اتمام نرسیده است (شیوه آموزشی) طبق برنامه زمانبندی فوق موظف به انجام کامل مراحل انتخاب واحد الکترونیکی می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد در تاریخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشی با آنها رفتار خواهد شد.
 • با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو باید با مدیر محترم گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
 • حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی‌ارشد 8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می‌باشد.
 • کلاسهایی که از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
 • در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش‌بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد.
 • کلیه دانشجویان موظفند درهرنیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده درتقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغ زیرخواهند بود:
  • عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس: مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال
  • عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس: مبلغ هفتصد وپنجاه هزار ریال
  • انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکان‌پذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .
 • دانشجویانی که درزمان مقرر دراین تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت درامتحانات پایان ترم نخواهند بود.
6 دی 1396 / تعداد نمایش : 469