متن کامل خبر


 
برگزاری آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - الکترونیک

خلاصه خبر: آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - قدرت در تاریخ 96/10/13 برگزار می شود.

آزمون شفاهی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری گروه مهندسی الکترونیک شامل دانشجویان نامبرده به شرح زیر و با حضور جناب آقای دکتر رحیم فائز به عنوان استاد ممتحن در روز چهارشنبه 96/10/13 ساعت 8:30 در محل اتاق شورای دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می شود.

  1. رحمان شرف قراچولو
  2. محمود صادقی
  3. مسعود قزلسفلو
11 دی 1396 / تعداد نمایش : 347