متن کامل خبر


 
انتصاب دو مدیر گروه در دانشکده برق و کامپیوتر

خلاصه خبر: با حکم دکتر محمد تقی احمدی رئیس محترم دانشگاه دکتر بهزاد اکبری به سمت مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و دکتر محسن غفاری به سمت مدیر گروه مهندسی مخابرات منصوب شدند.

با حکم دکتر محمد تقی احمدی رئیس محترم دانشگاه و به پیشنهاد دکتر حمیدرضا مومنی رئیس محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر بهزاد اکبری به عنوان مدیر گروه معماری سیستم های کامپیوتری و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و دکتر محسن غفاری میاب به عنوان مدیر گروه مهندسی مخابرات به مدت دو سال منصوب شدند.

ضمن عرض تبریک امید است با توکل به خداوند سبحان در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه موفق و مؤید باشند.

 

12 دی 1396 / تعداد نمایش : 713