متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا یگانگی ، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: مطالعه تجربی لایه جاذب سلول خورشیدی پروسکایتی

  • عنوان: زهرا یگانگی
  • ارائه‌کننده: مطالعه تجربی لایه جاذب سلول خورشیدی پروسکایتی
  • استاد راهنما: دکتر محمد کاظم مروج فرشی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر وحید احمدی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر نگین معنوی زاده (دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی)
  • استاد مشاور اول: دکتر بهرام عبداللهی نژند
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اتاق شورا
  • تاریخ: 96/10/30
  • ساعت: 10:00

چکیده: در این تحقیق با استفاده از ترکیبات هالوژن¬های متیل آمونیوم (برمید متیل آمونیوم و کلرید متیل آمونیوم)، به منظور رشد پروسکایت هالوژنی فلزی-ارگانیکی از روش لایه نشانی دو-مرحله¬ای استفاده شد. با استفاده از آنالیز XRD و EDX-Map ساختار کریستالی پروسکایت¬ها و اتم¬های موجود در ساختار آن¬ها شناسایی شد. اتم¬های ید، برم و کلر در ساختار پروسکایت با استفاده از آنالیز EDX-Map شناسایی شدند، که نشان می¬دهد اتم¬های کلرو برم برای ایجاد ساختار پروسکایتی جدید CH3NH3PbI3−x−yBrxCly جایگزین اتم¬های ید شده¬اند. شکل گیری پروسکایت-های دو-فازی در نتیجه لایه نشانی دو-مرحله¬ای با استفاده از آنالیز UV-VIS و آنالیز XRD بیان می¬شود. هم چنین تصاویر FE-SEM نشان می-دهند که ساختار کریستالی پروسکایت¬ها مکعبی شکل است. منحنی¬های جریان-ولتاژ به منظور بررسی عملکرد فوتوولتاییک سلول¬های ساخته شده مبتنی بر این لایه¬های پروسکایتی تحلیل می¬شوند که نشان می¬دهند سلول ساخته شده مبتنی بر لایه پروسکایتی CH3NH3PbI2Cl دارای جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز بیشتری نسبت به سایر سلول¬ها می¬باشد.
کلمات کلیدی: برمید متیل آمونیوم، پروسکایت پایه کلری، پروسکایت دوفازی، سلول¬های خورشیدی، کلرید متیل آمونیوم

27 دی 1396 / تعداد نمایش : 1191