متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حامد لطفعلی زاده، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: تحلیل الکترو مغناطیسی ساختارهای مبتنی بر گرافین

  • عنوان: تحلیل الکترو مغناطیسی ساختارهای مبتنی بر گرافین
  • ارائه‌کننده: حامد لطفعلی زاده
  • استاد راهنما: دکتر محسن غفاری میاب
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فرورغی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرجی دانا (دانشگاه: تهران)
  • مکان: اتاق 710
  • تاریخ: 96/10/30
  • ساعت: 07:30

چکیده: محاسبه میدان های الکترومغناطیسی در ساختارهای مختلف از بحث¬های مهم و جذاب حوزه مخابرات است که تحقیقات و تلاش‌های بسیاری برای یافتن میدان‌های الکترومغناطیسی برای انواع ساختار¬ها صورت پذیرفته است که منجر به ایجاد روش¬ها و تکنیک¬های مختلفی برای تحلیل میدان های الکترومغناطیسی شده است. یکی از روش¬های محاسبه تحلیلی میدان های الکترومغناطیسی روش دایادهای گرین می¬باشد که در بسیاری از موارد منجر به محاسبه تحلیلی میدان‌ها به‌صورت فرم بسته می‌شود که می توان رفتار منبع در محیط را تحلیل کرد. روش دایادهای گرین با بهره گیری از توابع گرین، پاسخ ضربه دوقطبی را در محیط به دست می‌آورد و با داشتن پاسخ محیط برای یک منبع نقطه-ای می¬توان میدان¬های حاصل از هر منبع با هر نوع توزیع میدانی را با گسسته سازی منبع محاسبه کرد. به‌بیان‌دیگر توابع گرین دایادیک پاسخ ضربه یک دوقطبی در محیط‌های غیر همگن خطی است در اینجا ما با استفاده از روش تحلیلی دایادیک و جمع آثار، یک ساختار را در دستگاه کارتزین به‌صورت موج‌بر و دیگری را در دستگاه کروی و در حضور صفحه گرافینی مورد تحلیل قراردادیم این ساختارها از انواع خاص محیط‌های چندلایه می¬باشند که میدان¬های موجود در محیط را با کمک روش دایادیک به دست آوردیم و برای آزمودن درستی این روابط آن‌ها را در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی و با نتایج حاصل از شبیه‌سازی مقایسه کردیم که نتایج به‌دست‌آمده همخوانی خوبی با روش تحلیلی داشته و این نشان از دقت و سرعت‌بالای روش تحلیلی دایادیک است.
کلمات کلیدی: لایه گرافینی, توابع گرین، دایاد،محیط های چندلایه, موج‌بر مستطیلی، نانو کره با لایه گرافین، میدان های الکترومغناطیسی.

2 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 484