متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جواد حسن‌زاده، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: تخصیص منابع در شبکه‌های مجازی بی‌سیم

  • عنوان: تخصیص منابع در شبکه‌های مجازی بی‌سیم
  • ارائه‌کننده: جواد حسن‌زاده
  • استاد راهنما: دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمدحسن قاسمیان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا جوان (دانشگاه: شاهرود)
  • استاد مشاور اول: دکتر نادر مکاری یامچی
  • مکان: آزمایشگاه سیستم‌های مخابراتی-646
  • تاریخ: 96/11/11
  • ساعت: 08:00

چکیده: نرخ ترافیک موبایل در طی دو سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت و سرویس‌های مختلف مورد استفاده در اپلیکیشن‌ها هر یک تضمین کیفیت مطلوب خود را می‌طلبد. محدودیت‌ها از یک سو و رشد تقاضای داده برای سرویس‌های مختلف از سوی دیگر، زمینه‌ساز لزوم تخصیص بهینه منابع بین کاربران است. لذا برای دستیابی به خواسته‌های مورد نیاز کاربران و با در نظر داشتن رشد چشم‌گیری که ترافیک و سرویس‌های بی‌سیم داشته‌اند و با توجه به امکان مجزا‌سازی زیرساخت شبکه از سرویس‌ها و استقرار چندین سرویس متمایز و مستقل روی زیرساختی مشابه، لزوم طرح مبحث مجازی‌سازی در شبکه‌های نسل آینده ضروری می‌نماید. از طرفی مجازی‌سازی و ارائه سرویس‌های مورد نیاز کاربران فرصت ویژه‌ای را برای اپراتورهای مجازی شبکه فراهم می‌آورد تا با تضمین کیفیت برای سرویس‌های مختلف، به کسب درآمد بپردازند. بنابراین لزوم استفاده از یک روش مناسب برای تخصیص بهینه منابع در شبکه‌های مجازی، به منظور به حداکثر رساندن سودمندی شبکه دیده می‌شود. برای به‌کارگیری این رویکرد جدید نیاز به دسترسی چندگانه مناسبی نیز می‌باشد. در این پایان‌نامه مسئله به حداکثر رساندن سودمندی شبکه مجازی مطرح شده است و با توجه به بهبود کارایی طیفی روش “NOMA” و پیچیدگی کم سیگنالینگِ آن، از این روش دسترسی در شبکه مجازی استفاده شده است. همچنین برخلاف رویکردهای سابق، به جداسازی منابع تنها در میان سرویس‌ها خواهیم پرداخت و کارکرد مدل¬های تجاری مختلف در شبکه‌های مجازی بررسی خواهد شد. نتایج نشان از افزایش سودمندی شبکه نسبت به حالت به‌کارگیری روش دسترسی متعامد دارد ولی باید توجه داشت که این افزایش سودمندی همواره محدود و به متغیرهای بسیاری وابسته است.
کلمات کلیدی: مجازی‌سازی، دسترسی چندگانه غیرمتعامد، سودمندی شبکه، شبکه‌های مجازی بی‌سیم، شبکه‌های ناهمگون، تخصیص منابع، شبکه به عنوان سرویس.

7 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 350