متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داودآقازاده، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: کنترل ولتاژ و فرکانس اینورتر تحت عدم قطعیت بار با استفاده از کنترل مدلغزشی و پیشبین

  • عنوان: کنترل ولتاژ و فرکانس اینورتر تحت عدم قطعیت بار با استفاده از کنترل مدلغزشی و پیشبین
  • ارائه‌کننده: داودآقازاده
  • استاد راهنما: دکترامین رمضانی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکترسجاد ازگلی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکترحمیدخالوزاده (دانشگاه: صنعتی خواجه نصیر )
  • استاد مشاور اول: دکترمحمدتقی حمیدی بهشتی
  • مکان: کلاس 609
  • تاریخ: 96/11/15
  • ساعت: 08;00

چکیده: طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای مبدل های منبع ولتاژ به منظور عملکرد قابل اطمینان در منابع انرژی توزیع شده ضروری و مهم است. در این پایان نامه یک الگوریتم کنترل مقاوم دوحلقه ای برای کنترل ولتاژ بار در یک ریزشبکه ارائه می شود. حلقه داخلی شامل یک کنترل کننده مدلغزشی است که جریان مبدل منبع ولتاژ را کنترل می کند و اثبات شده است که در حضور عدم قطعیت در بار ریزشبکه کنترل مدلغزشی توانایی تنظیم جریان مبدل را دارا می باشد. کنترلر خارجی یک کنترل پیش بین مقاوم است که ولتاژ بار ریزشبکه را کنترل می کند. در طراحی این کنترل کننده نیز اثرات عدم قطعیت بار ریزشبکه و محدودیت جریان مبدل نیز لحاظ شده است. نشان داده شده است که با استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده می توان ولتاژ و فرکانس بار ریزشبکه را در حالت های مختلف مانند تغییر ولتاژ و فرکانس مرجع، عدم قطعیت بار و نامتعادل بودن بارشبکه کنترل کرد
کلمات کلیدی:  ریزشبکه ، عدم قطعیت، کنترل پیش بین مدل، کنترل مدلغزشی، مبدل منبع ولتاژ

7 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 281