متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد ترابی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: دستیابی به توافق در شبکه های متغیر با زمان بوسیله بازآرایی ساختار شبکه

  • عنوان: دستیابی به توافق در شبکه های متغیر با زمان بوسیله بازآرایی ساختار شبکه
  • ارائه‌کننده: سجاد ترابی
  • استاد راهنما: دکتر سجاد ازگلی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی معرفیان پور (دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات )
  • استاد مشاور اول: دکتر مهدی سجودی
  • مکان: : اتاق 36/6 آزمایشگاه سیلیکن
  • تاریخ: 96/11/10
  • ساعت: 13:00

چکیده: در این پایان نامه مسئله‌ی دستیابی به توافق در شبکه‌ی های چند عامله متغیر با زمان تأخیر دار به‌وسیله‌ی تغییر آرایش شبکه بررسی‌شده است. با الهام گرفتن از شبکه‌ی عصبی دینامیکی فراشناختی، سازوکاری برای سوق دادن عامل‌ها به یک مقدار مشترک، طراحی‌شده است. برای بالا بردن سرعت همگرایی از روش‌های مبتنی بر واقعه استفاده‌شده است. با توجه به شرایط سیستم در هرگام زمانی، اطلاعات عامل‌های منتخب، برای بالا بردن سرعت همگرایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. به‌وسیله‌ی تعیین پروتکل جرح‌وتعدیل عامل‌ها در شبکه، نرخ انتقال اطلاعات در تمامی زمان‌ها کنترل می‌شود. روش ارائه‌شده، ضمن بالا بردن سرعت همگرایی، نرخ انتقال اطلاعات را در زمان‌های مختلف پایش کرده و از تبادل اطلاعات افزونه جلوگیری می‌کند.
کلمات کلیدی: بازآرایی ساختار شبکه، توافق، سیستم‌های چندعاملی، سیستم‌های مبتنی بر واقعه.

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 331