متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد معین موسوی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: بهبود وضعیت آشکار پذیری عیب با استفاده از حسابان کسری

  • عنوان: بهبود وضعیت آشکار پذیری عیب با استفاده از حسابان کسری
  • ارائه‌کننده: سید محمد معین موسوی
  • استاد راهنما: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی سجودی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهدی علیاری شوره دلی (دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی )
  • استاد مشاور اول: دکتر حمیدرضا مومنی
  • مکان: آزمایشگاه سیستم های کنترل هوشمند
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 10:00

چکیده: در این پایان¬نامه به مسئله‌ی تخمین عیب در کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری غیر خطی با استفاده از یک رویتگر مدلغزشی گام به گام مرتبه دو جدید که مبتنی بر الگوریتم فوق پیچشی است پرداخته می‌شود. از آنجا که رویتگرهای مدلغزشی موجود دچار مشکل وزوز هستند، در این پایان نامه یک ساختار جدید پیشنهاد شده و همگرایی زمان محدود خطای تخمین با استفاده از الگوریتم فوق پیچشی اثبات شده است. دو مثال عددی از سیستم های مرتبه کسری آشوبناک و یک مقایسه با رویتگری مشابه، کارایی رویتگر پیشنهاد شده را نشان می‌دهند.
کلمات کلیدی: عیب¬یابی، سیستم‌های مرتبه کسری، طراحی رویتگر، رویتگر مد لغزشی، سیستم‌های غیر خطی، تخمین ورودی ناشناخته

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 295