متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امید کریمی فیروزجائی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: شبیه‌سازی، طراحی و ساخت آنتن با سمت گرائی بالا با استفاده از ساختارهای متاسرفیس

  • عنوان: شبیه‌سازی، طراحی و ساخت آنتن با سمت گرائی بالا با استفاده از ساختارهای متاسرفیس
  • ارائه‌کننده: امید کریمی فیروزجائی
  • استاد راهنما: دکتر بیژن عباسی آرند
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر کیوان فرورقی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجتبی دهملائیان (دانشگاه: تهران )
  • استاد مشاور اول: دکتر محسن غفاری میاب
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 08:30

چکیدهآنتن های با بهره بالا کاربرد گسترده¬ای در سیستم های مخابراتی و نظامی دارند. در این پایان نامه به بررسی تاثیر استفاده از فراسطح گرادیان فاز جهت بهبود عملکرد تشعشعی چند نمونه آنتن مختلف پرداخته شده است. منظور از بهبود عملکرد تشعشعی به طور خاص افزایش سمت گرایی و به تبع آن افزایش بهره در راستای انتشار آنتن می¬باشد به گونه¬ای که سایر پارامترهای تشعشعی آنتن نیز بهبود یافته یا حداقل تغییر نامطلوبی نداشته باشد.نسخه تک لایه فرامواد، یعنی توزیع عناصر رزونانسی در یک سطح، فرامواد سطحی، فراسطح یا متاسرفیس نامیده می¬شود. چینش این عناصر به گونه¬ای است که ساختار فراسطح نهایی همانند یک لنز عمل می¬کند و با همراستا کردن میدان¬های الکتریکی و مغناطیسی منتشر شده از آنتن سبب افزایش بهره در راستای انتشار آنتن می¬شود. در این پایان¬نامه ابتدا تاثیر ساختار فراسطح گرادیان فاز را برای افزایش بهره آنتن دوقطبی و سپس برای آنتن مایکرواستریپ دایروی بررسی شده است. در نهایت یک نمونه از آنتن مایکرواستریپ دایروی به همراه فراسطح گرادیان فاز ساخت و اندازه¬گیری شده است. نتایج حاصل از شبیه¬سازی¬ها و اندازه¬گیری برای آنتن مایکرواستریپ دایروی نشان می¬دهد که استفاده از ساختار فراسطح گرادیان فاز توانسته است سبب افزایش بهره به اندازه 13 دسی¬بل شود.
کلمات کلیدی: فراسطح گرادیان فاز، سلول واحد، آنتن،لنز

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 353