متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامین سلطانی شایگانی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: طراحی و ساخت آنتن آرایه‌ای مایکرواستریپ با استفاده از مواد ناهمسانگرد با هدف کاهش سطح مقطع راداری

 • عنوان: طراحی و ساخت آنتن آرایه‌ای مایکرواستریپ با استفاده از مواد ناهمسانگرد با هدف کاهش سطح مقطع راداری
 • ارائه‌کننده: رامین سلطانی شایگانی
 • استاد راهنما: دکتر بیژن عباسی آرند
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر کیوان فرورقی
 • استاد ناظر داخلی دوم: TEXT
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجتبی دهملائیان (دانشگاه: تهران)
 • استاد ناظر خارجی دوم: TEXT
 • استاد مشاور اول: TEXT
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: TEXT
 • مکان: سمینار 1-
 • تاریخ: 96/11/14
 • ساعت: 07:30

چکیدههمگام با پیشرفت در زمینه تکنولوژی آشکارسازی اهداف توسط رادار، محققین به دنبال روش‌های مختلفی برای کاهش سطح مقطع راداری اهداف (RCS) بوده‌اند. هدف این تحقیق ارائه روشی جدید با استفاده از مواد ناهمسانگرد برای کاهش RCS آنتن مایکرواستریپ می‌باشد. در این پایان‌نامه از مواد ناهمسانگرد کامپوزیت فیبر کربن استفاده شده است که درای رسانایی S/m 1500 در جهت فیبر و رسانایی S/m 15 در جهت عمود بر فیبر می‌باشند. برای کاهش RCS آنتن مایکرواستریپ، زمین فلزی آنتن با زمین کامپوزیت کربن جایگزین شده است. به دلیل اتلاف بالای کامپوزیت کربن و جلوگیری از کاهش بهره، در زمین آنتن از صفحه مسی به ابعاد پچ آنتن استفاده شده است. در واقع زمین آنتن، ترکیبی از مس و کامپوزیت فیبر کربن می‌باشد که ابعاد صفحه مسی عینا برابر با پچ آنتن است و دقیقا نیز زیر پچ قرار می‌گیرد تا بتواند از کاهش بهره آنتن جلوگیری کند و موجب افزایش RCS آنتن نیز نشود. نتایج ساخت و شبیه‌سازی نشان داد که با جایگزینی زمین مس آنتن مایکرواستریپ، بهره آنتن تقریبا حفظ شده و RCS دریافتی در حالتی که میدان‌های الکتریکی بر فیبرهای کربن عمود هستند دربازه‌ی فرکانسی GHz 18-8 حدود dB 9-3 نسبت به RCS دریافتی از آنتن با زمین مس کاهش داشته است. مزیت این روش نسبت به روش‌های دیگر کاهش RCS آنتن مایکرواستریپ، سادگی و پهن باند بودن آن است و در مقابل می‌توان از عدم توانایی کاهش RCS در همه‌ی جهت‌ها به عنوان عیب آن نام برد.
کلمات کلیدی آنتن، مایکرواستریپ، ناهمسانگرد، کامپوزیت فیبر کربن، سطح مقطع راداری

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 327