متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید مومنی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: ردیابی توافق و آرایش در سیستم های چند عامله مرتبه کسری با استفاده از رویکرد کنترل مد لغزشی

  • عنوان: ردیابی توافق و آرایش در سیستم های چند عامله مرتبه کسری با استفاده از رویکرد کنترل مد لغزشی
  • ارائه‌کننده: وحید مومنی
  • استاد راهنما: دکتر مهدی سجودی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر بهزاد مشیری (دانشگاه: تهران)
  • استاد مشاور اول: دکتر وحید جوهری مجد
  • مکان: آزمایشگاه کنترل هوشمند(637)
  • تاریخ: 96/11/30
  • ساعت: 10:00

چکیده: هدف از این پژوهش ردیابی توافق و آرایش در سیستم‌های چند عاملی مرتبه کسری، مبتنی بر روش کنترل مد لغزشی است. استراتژی راهبر-پیرو برای رسیدن به این اهداف انتخاب شده است. برای این منظور ابتدا سیگنال خطا بر پایه دنبال کردن رفتار راهبر توسط عامل ‌ها برای اهداف مذکور معرفی می¬شود. در مرحله بعد برای سیستم خطی مرتبه کسری با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی برای حالت دارای اغتشاش با دامنه معلوم طراحی انجام شده است. سپس حد بالای اغتشاش، نامعلوم فرض شده و با استفاده از سطح لغزشی انتگرالی و طراحی قانون تطبیق ورودی کنترلی معرفی می¬شود. در آخر همین روند برای سیستم‌های مرتبه کسری غیر خطی با در نظر گرفتن سطحی انتگرالی مشابه حالت قبل ادامه پیدا می¬کند.
کلمات کلیدی: ردیابی توافق، ردیابی آرایش، راهبر-پیرو، کنترل مد لغزشی، سیستم چند عاملی مرتبه کسری

30 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 367