متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم مهناز مرادی جزء، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه شبکه‌های توزیع مبتنی بر ریزشبکه‌های انعطاف‌پذیر

 • عنوان: برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه شبکه‌های توزیع مبتنی بر ریزشبکه‌های انعطاف‌پذیر
 • ارائه‌کننده: مهناز مرادی جزء
 • استاد راهنما: دکتر محسن پارسا مقدم
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حسین سیفی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سید حسین حسینیان
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر شهرام جدید (دانشگاه: امیرکبیر- دانشگاه علم و صنعت )
 • استاد مشاور اول: دکتر محمودرضا حقی فام
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: TEXT
 • مکان: آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند
 • تاریخ: 96/12/23
 • ساعت: 08:00

چکیدهبرخلاف شبکه‌های توزیع غیرفعال که در آن‌ها انعطاف‌پذیری مورد نیاز جهت مدیریت تمام شرایط بارگذاری و پیشامد تنها توسط ظرفیت شبکه تامین می‌شود، امکان مدیریت فعال منابع انرژی گسترده در شبکه‌های توزیع فعال، بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری نهفته در این منابع را برای افزایش انعطاف‌پذیری شبکه نوید می‌دهد. در این رساله چارچوبی برای توسعه شبکه‌های توزیع فعال با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری حاصل از ادغام منابع انرژی گسترده در شبکه ارائه می‌گردد. برای نیل به این هدف در قدم اول محیط‌های سرمایه‌گذاری حاکم بر توسعه منابع انرژی گسترده مشخص می‌گردند. در محیط سرمایه‌گذاری انحصاری که بهره‌بردار شبکه توزیع و منابع انرژی گسترده یک نهاد است، منابع انرژی گسترده بصورت منابع تامین‌کننده انعطاف‌پذیری رفتاری و ساختاری در توسعه شبکه توزیع فعال مدل می‌گردد. مدل ارائه شده بصورت یک مسئله دوسطحی ریسک-محور است که در آن، به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری رفتاری و ساختاری شبکه توزیع فعال، مدیریت فعال منابع انرژی گسترده برای پاسخگویی به تغییرات بار و مشارکت آن‌ها در بازیابی بار در قالب ریزشبکه‌های منعطف مدلسازی می‌گردد. همچنین، الگوریتمی ترکیبی ابتکاری-ریاضیاتی برای حل مدل توسعه شبکه توزیع فعال ارائه می‌شود. نتایج عددی این مدل نشان می‌دهد که مشارکت منابع انرژی گسترده در انعطاف‌پذیری ساختاری شبکه توزیع سبب بهبود چشمگیر قابلیت اطمینان شبکه می‌شود. با این وجود باید توجه داشت در صورتی که سطح ریسک برنامه‌های توسعه مورد ارزیابی قرار نگیرد، چنین رویکردی به طرح‌ توسعه با ریسک بالا منجر می‌شود. پس از آن مسئله توسعه شبکه توزیع فعال در محیط سرمایه‌گذاری غیرانحصاری که در آن بهره‌بردار شبکه و منابع انرژی گسترده دو نهاد مستقل هستند، مدلسازی می‌گردد. تعارض تصمیم‌گیری بین دو نهاد بیان شده و رفتار همکارانه آن‌ها در یک مدل دوسطحی و با در نظر گرفتن مشارکت منابع انرژی گسترده با رفتار دوگانه بار-تولید یعنی پارکینگ‌های برقده در افزایش انعطاف‌پذیری ساختاری شبکه از طریق بازیابی بار در قالب ریزشبکه‌های منعطف مدلسازی می‌گردد. در این بین به‌منظور کنترل و ارزیابی ریسک اقتصادی ناشی از مشارکت پارکینگ‌های برقده با رفتار به‌شدت پویا در افزایش انعطاف‌پذیری شبکه توزیع با ماهیت ایستا، کمینه‌سازی ریسک طرح توسعه به‌عنوان یکی از اجزای تابع هدف مسئله در نظر گرفته می‌شود. پس از آن، با استفاده از مفهوم جبهه پارتو بهینه، الگوریتمی دو مرحله‌ای برای حل مدل توسعه چندهدفه ارائه می‌گردد. مشارکت پارکینگ‌های برقده در افزایش انعطاف‌پذیری ساختاری شبکه با فرض مشخص بودن مرز ریزشبکه‌های منعطف مدل می‌شود. از اینرو، در ادامه رساله اثرات تعیین بهینه این مرزها از طریق توسعه بهینه تامین‌کنندگان انعطاف‌پذیری شبکه-محور یعنی سکسیونرها بر آزادسازی انعطاف‌پذیری نهفته در منابع انرژی گسترده در سطح شبکه توزیع فعال، مدلسازی و کارایی مدل در افزایش انعطاف‌پذیری ساختاری شبکه‌های توزیع فعال نشان داده می‌شود.
کلمات کلیدیشبکه‌های توزیع فعال، برنامه‌ریزی توسعه، منابع انرژی گسترده، ریزشبکه منعطف، ریسک

14 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 386