متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی نوذریان، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: برنامه ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدهای آبی و حرارتی با لحاظ منابع پاسخگویی بار

  • عنوان: برنامه ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدهای آبی و حرارتی با لحاظ منابع پاسخگویی بار
  • ارائه‌کننده: مهدی نوذریان
  • استاد راهنما: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن پارسا مقدم
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی کریمی (دانشگاه کاشان)استاد مشاور اول: دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
  • مکان: مرکز مطالعات قدرت
  • تاریخ: 97/02/26
  • ساعت: 10:30

چکیده: برنامه¬ریزی مشارکت واحدهای آبی و حرارتی، امروزه به¬دلیل مسائلی مانند افزایش آلاینده¬ها و مسئله کم¬آبی، به یکی از مسائل مهم در سیستم¬های قدرت تبدیل شده، که عموماً با هدف کاهش هزینه بهره¬برداری از سیستم اجرا می¬شود. علاوه¬بر¬این، از نظر ISO امنیت بهره-برداری از سیستم، در اولویت بالاتری نسبت به کمینه¬بودن هزینه¬ها و سایر مسائل برخوردار می¬باشد. با این توضیح، اجرای برنامه¬ریزی مشارکت واحدهای آبی و حرارتی توسط این نهاد که امنیت سیستم را درنظر می¬گیرد، تحت عنوان برنامه¬ریزی امنیت-مقید مشارکت واحد¬های آبی و حرارتی یا (SCHTUC) معرفی می¬شود. از آنجا که این مسئله، مسئله¬ای با تعداد متغیر زیاد و محدودیت¬های غیرخطی و پیچیده می¬باشد، ممکن است در یک سیستم قدرت واقعی قابلیت مناسبی برای حل نداشته باشد. لذا در این پایان¬نامه، مسئله در قالب MILP یا برنامه¬ریزی خطی آمیخته عدد صحیح که به¬وسیله آن، امکان مدل¬سازی واحدهای آبی و حرارتی، با نگاهی دقیق¬تر به محدودیت¬های شرایط واقعی بهره¬برداری در کنار سایر محدودیت¬های معمول در مدل¬سازی واحدها فراهم می¬شود، بیان شده است. ¬از طرف دیگر، حضور پاسخگویی بار (DR) در بازار برق، می¬تواند تأثیر قابل¬ توجهی بر نتایج و خروجی¬های بازار، مانند هزینه بهره¬برداری، رفاه اجتماعی، قیمت¬ها و همچنین مشارکت واحدها داشته باشد. لذا آنچه به¬عنوان نوآوری این پژوهش مطرح می¬شود، ارائه مدلی در قالب MILP از حضور DR در کنار واحدهای آبی و حرارتی در بازارهای انرژی می¬باشد. به¬منظور ارزیابی عددی روش پیشنهادی و بررسی اثر حضور DR در کنار واحدهای آبی و حرارتی در بازار برق، روش پیشنهادی در شبکه نمونه 118 شینه IEEE مورد ارزیابی واقع می-شود.
کلمات کلیدی: برنامه¬ریزی امنیت-مقید مشارکت واحد¬های آبی و حرارتی - پاسخگویی بار- برنامه¬ریزی خطی آمیخته عدد صحیح - بازار برق

19 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 370