متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا وحدتی فر، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر: یک دیواره ی آتش وفقی مبتنی بر مجازی سازی توابع شبکه در شبکه های نرم افزار تعریف

  • عنوان: یک دیواره¬ی آتش وفقی مبتنی بر مجازی¬سازی توابع شبکه در شبکه های نرم¬افزار تعریف
  • ارائه‌کننده: مهسا وحدتی فر
  • استاد راهنما: دکتر بهزاد اکبری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر شفیعی نژاد
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حمیدرضا شهریاری (دانشگاه: صنعتی امیرکبیر )
  • استاد مشاور اول: دکتر مهدی آبادی
  • مکان: 6/01
  • تاریخ: 97/04/23
  • ساعت: 16

چکیده: دیواره¬های آتش سنتی مبتنی بر سخت افزار برای‌اعمال سیاست¬های امنیتی در لبه¬های شبکه استفاده می¬شوند. اما در این حالت میزبان¬ها می-توانند نسبت به حملاتی که از درون شبکه¬ای که عضوش هستند، آسیب پذیر باشند. . دو الگوی نو ظهور شبکه¬ای nfv و sdn قابلیت برطرف کردن این محدودیت ها را ارائه می¬دهند. در این پایان نامه از انعطاف پذیریSDN جهت تبدیل زیرساخت امنیتی شبکه به دیواره¬ی آتش مجازی جهت افزایش امنیت در شبکه استفاده کردیم. این راه حل به قواعد اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به اپراتور که قواعد را به طور دستی میان سوییچ¬ها توزیع می¬کند، در سطح شبکه توزیع شوند. پیشنهادnfv پیاده سازی عملکرد دیواره¬ی آتش به عنوان نمونه¬ی نرم افزاری می¬باشد. دیواره¬ی آتش مجازی انعطاف پذیری و مقیاس پذیری بالایی ارائه می¬دهد که جهت حفاظت از محیط¬های مجازی شده مورد نیاز است.
کلمات کلیدی: دیواره¬ی آتش، شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده، مجازی سازی توابع شبکه، OpenFlow.

24 تیر 1397 / تعداد نمایش : 173