متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید فتاحی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: تشخيص عيب در ستون تقطير به روش تركيبي مبتني بر داده و مبتني بر مدل دولايه و ارائه روش كنترل متحمل عيب

  • عنوان: تشخيص عيب در ستون تقطير به روش تركيبي مبتني بر داده و مبتني بر مدل دولايه و ارائه روش كنترل متحمل عيب
  • ارائه‌کننده: حمید فتاحی
  • استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مومنی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سجاد ازگلی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر رویا امجدی فر (دانشگاه: خوارزمی)
  • استاد مشاور اول: دکتر امین رمضانی
  • مکان: اتاق شورای دانشکده (سالن جلسات)
  • تاریخ: 97/04/24
  • ساعت: 16:30

چکیده: تقطير پرکاربردترين عملیات واحد مهندسی شيمي است و مهم‌ترین وسیله‌ی مورد استفاده در فرآیند تقطیر برج تقطیر سینی‌دار است. پرکاربرد بودن این تجهیز عملیاتی باعث شده است که در اکثر فرآیندها حداقل یک برج تقطیر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین يک برج معيوب ممکن است منجر به نتايج نامطلوب و در برخی موارد مخرب در کل فرآيند واحد صنعتي و کيفيت نهايي محصول شود؛ لذا تشخیص به موقع و مؤثر عیب ضروری است. تشخیص به موقع و مؤثر عیب در برج تقطیر تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله شرایط پیچیده اندازه‌گیری‌های نویزی، داده‌های بسیار وابسته به هم، تعداد بالای ورودی‌ها و واکنش‌های متقابل و پیچیده بین علائم و عیب‌ها، فرآیند چالش‌انگیزی است. در این راستا در این پایان‌نامه تشخیص و شناسایی عیب مورد بررسی قرار گرفت و در جهت تشخیص به موقع عیب، در ابتدا ساده‌ترین روش‌های مبتنی بر داده مانند آماره T2، الگوریتم نایو بیز و الگوریتم k نزدیک‌ترین همسایه بررسی شد. همچنین جهت تشخیص مؤثر عیب و تعیین نوع و مکان عیب، الگوریتم و شبکه‌های به نسبت پیچیده مانند الگوریتم ماشین‌های بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان جهت دست‌یابی به تشخیص به موقع و مؤثر عیب و رسیدن به دقت قابل مقایسه با مقاله‌های مورد بررسی، خروجی دسته‌بندها به علت اینکه به نوعی گوناگون در خطا هستند با یکدیگر ترکیب شد که این ترکیب صحیح باعث افزایش قابل ملاحظه دقت شد.
کلمات کلیدی: برج تقطیر، عیب، تشخیص عیب، شناسایی عیب، ماشین‌های بردار پشتیبان، شبکه عصبی، ترکیب دسته‌بند‌ها

2 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 121