متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علیرضا افشاری، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: طراحی و اجرای کنترل سرعت موقعیت موتور BLDC به روش مدلغزشی

  • عنوان: طراحی و اجرای کنترل سرعت موقعیت موتور BLDC به روش مدلغزشی
  • ارائه‌کننده: علیرضا افشاری
  • استاد راهنما: دکتر سجاد ازگلی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا عاروان )دانشگاه: مالک اشتر (
  • مکان: دانشکده برق وکامپیوتر
  • تاریخ: 97/05/25
  • ساعت: 16:00

چکیده : دراین نوشتار سعی برآنست تاضمن معرفی موتور BLDC ونحوه کارکرد آن معرفی مختصری از یک آی سی درایور)L6235 )به عنوان راه انداز این نوع موتور به همراه مدارحفاظتی L6235 داشته باشیم . همچنین قسمت عمده واصلی این طرح بررسی PID ومدلغزشی برای کنترل سرعت وموقعیت این موتور به صورت کامال عملی وواقعی میباشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت . درمسیر کنترل سرعت به روش های محاسبه سرعت با MATLAB ازروی پالس های حسگر هال وشناسایی مدل موتوربااعمال ورودی ازطریق MATLAB ودریافت خروجی آن ،خواهیم پرداخت. همچنین به نحوه ارتباط بین MATLAB وARDUINO اشاراتی خواهد شد . درمسیر کنترل موقعیت ، موقعیت موتور را با استفاده از پالس های حسگرهال بدست خواهیم آورد وبا پایه Direction ضمن تعویض جهت چرخش موتور به کنترل موقعیت مطلوب خواهیم پرداخت .
کلمات کلیدی: BLDC، مدلغزشی ،PID،حسگر هال ،L6235

2 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 109