متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای مهرداد عرب زاده، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: طراحی سیستم حفاظت ویژه در سیستم های قدرت چندناحیه ای با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی

 • عنوان: طراحی سیستم حفاظت ویژه در سیستم های قدرت چندناحیه ای با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی
 • ارائه‌کننده: مهرداد عرب زاده
 • استاد راهنما: دکتر حسین سیفی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر پارسامقدم
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر حقی فام
 • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر سپاسیان (دانشگاه: شهید بهشتی)
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر اکبری فرود (دانشگاه: سمنان)
 • استاد مشاور اول: دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
 • مکان: مرکز ملی مطالعات و برنامه¬ریزی سیستم¬های قدرت
 • تاریخ: 97/05/02
 • ساعت: 10

چکیده: در برخی از سیستم¬های قدرت چندناحیه¬ای علی¬رغم وجود مزایای مختلف در افزایش تبادلات انرژی بین نواحی، قیود امنیتی سبب محدودیت این تبادلات و عدم بهره¬برداری کامل از ظرفیت خطوط اتصالی بین نواحی شده است. در این شرایط، استفاده از سیستم حفاظت ویژه جایگزینی کم¬هزینه و سریع برای توسعه زیرساخت شبکه قدرت است که اجازه بهره¬برداری بیشتر و درعین‌حال ایمن از ظرفیت شبکه را فراهم می¬کند. اگرچه استفاده از SPS درگذشته تنها باانگیزه‌های فنی (حفظ امنیت و پایداری شبکه) بوده است ولی در محیط تجدید ساختاریافته امروزی انگیزه¬های اقتصادی نیز در کنار نیازمندی¬های فنی، تمایل به استفاده از این سیستم را علی‌رغم پیچیدگی‌های آن افزایش داده است که از آن جمله می¬توان به امکان استفاده بیشتر از منابع تجدید پذیر، افزایش قابلیت انتقال شبکه و امکان استفاده بیشتر بازیگران بازار از زیرساخت فعلی شبکه اشاره کرد. اگرچه انگیزه¬های اقتصادی استفاده از سیستم حفاظت ویژه و معیارهای فنی در طراحی آن در برخی از مراجع مطرح‌شده است، طراحی اقتصادی SPS در محیط تجدید ساختار و بر اساس نتایج بازارهای برق کمتر مورد توجه قرارگرفته است. علاوه براین، با توجه به بحث اتصال میان بازارهای برق در سیستم¬های قدرت چندناحیه¬ای، طراحی اقدامات ویژه حفاظتی در محیط بازارهای برق چندگانه که چندین بهره¬بردار مستقل به‌طور همزمان در آن فعال است و نحوه هماهنگی¬های فی‌مابین بازارهای برق مسئله جدیدی می¬باشد که در این رساله به آن پرداخته‌شده است.
کلمات کلیدی: سیستم حفاظت ویژه، اقدامات اصلاحی، سیستم¬ قدرت چند ناحیه‌ای، بازارهای برق چندگانه.

2 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 284