نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
ماکروویو دکتر فرورقی 3523 بلوک 6 طبقه 4
مخابرات ماهواره‌ای دکتر اطلس‌باف 4339 بلوک 6 طبقه 4
پردازش تصویر وآنالیز اطلاعات دكتر قاسمیان 4330 بلوک 6 طبقه 4
سیستم‌های مخابراتی دكتر عزمی 4332 بلوک 6 طبقه 4