نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
فراصوت دکتر محلوجی فر 4319 بلوک 6 طبقه 4 اتاق 48
سيستم‌های اطلاعاتی دکتر محمدزاده 4353 بلوک 6 طبقه 4 اتاق 47
اپتیک و لیزر پزشکی دكتر شرافت 4331 بلوک 6 طبقه 4 اتاق 41