متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین نظری، گروه تبدیل انرژی

خلاصه خبر: مطالعه ی تأثیر پديده های سطحي در رسوب نفت خام بر انتقال حرارت با استفاده از ديدگاه اويلر- لاگرانژ

  • عنوان: مطالعه ی تأثیر پديده های سطحي در رسوب نفت خام بر انتقال حرارت با استفاده از ديدگاه اويلر- لاگرانژ
  • ارائه‌کننده: امیر حسین نظری
  • استاد راهنما: دکتر هیهات
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر جعفريان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر شمس
  • استاد مشاور اول: دکتر مداحیان
  • مکان: P06
  • تاریخ: 1396/11/10
  • ساعت: 9:30-10:30

 

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 191