متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضي سهرابي شكفتي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: شبیه سازی عددی انتقال حرارت از نوع جوشش مادون سرد در تبخیرکننده های لوله عمودی با گردش اجباری

  • عنوان: شبیه سازی عددی انتقال حرارت از نوع جوشش مادون سرد در تبخیرکننده های لوله عمودی با گردش اجباری
  • ارائه‌کننده: مرتضي سهرابي شكفتي
  • استاد راهنما: دکتر جعفريان
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هیهات
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر کوهي کمالي
  • مکان: --
  • تاریخ: 1396/11/11
  • ساعت: 16:00-17:00

چکیده شبیه سازی عددی انتقال حرارت از نوع جوشش مادون سرد در تبخیرکننده های لوله عمودی با گردش اجباری
کلمات کلیدی تبدیل انرژی

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 540