متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسين فاراني ثاني ، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: مدلسازی سه بعدی تاثیر همزمان توربولانس و ايرودينامیك جريان بر شكست ثانويه اسپری تبخیری

  • عنوان: مدلسازی سه بعدی تاثیر همزمان توربولانس و ايرودينامیك جريان بر شكست ثانويه اسپری تبخیری
  • ارائه‌کننده: حسين فاراني ثاني
  • استاد راهنما: دکتر خالقي
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مداحیان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر اصفهانیان
  • مکان: P06
  • تاریخ: 1396/11/11
  • ساعت: 16:00-17:00

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 567