• مجتمع صنایع لاستیك یزد 32 مجتمع پتروشیمی خارك
 • شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران 33 مركز تحقیقات مخابرات
 • بانك رفاه كارگران 34 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی
 • مركز جهانی علوم اسلامی قم 35 گمرك ج.ا.ا.
 • وزارت كار وامور اجتماعی 36 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
 • موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی 37 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
 • وزارت امور خارجه ج.ا.ا 38 وزارت صنایع و معادن
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان 39 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی
 • سازمان جنگلها و امور مراتع، خاك و جنگلهای خارج از شمال كشور 40 شركت راه آهن ج.ا.ا
 • شركت سهامی شیلات ایران 41 وزارت راه و ترابری
 • سازمان مدیریت منابع آب ایران 42 مركز تحقیقات فرش دستباف
 • سازمان بیمه خدمات درمانی 43 نیروهای انتظامی ج.ا.ا
 • مركز آمار ایران 44 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
 • سازمان جهاد كشاورزی استان یزد 45 دانشگاه تربیت مدرس
 • بانك ملی ایران 46 شركت برق منطقه ای زنجان
 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 47 بانك كشاورزی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 48 سازمان بهزیستی كل كشور
 • مركز سنجش از دور ایران 49 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • سازمان تحقیقات و اموزش جهاد كشاورزی 50 شركت فرودگاههای كشور
 • سازمان آب و برق خوزستان (نیروگاه زرگان) 51 موسسه مالی و اعتباری قوامین
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 52 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 • مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه بسیجیان 53 مركز تحقیقات و پژوهشهای ناجا
 • موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 54 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی 55 بانك مسكن
 • بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 56 شركت توانیر
 • مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران 57 شركت سهامی مدیریت منابع آب ایران (وزارت نیرو)
 • موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 58 شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
 • وزارت امور اقتصادی و دارائی 59 بانك تجارت
 • بانك كشاورزی 60 استانداری تهران
 • شركت مدیریت شبكه برق ایران 61 شركت سهامی مدیریت منابع آب (وزارت نیرو)
 • شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 62 شركت سهامي مديريت منابع آب (وزارت نيرو)