متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد علیدادی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: بررسی حقوقی اصول حاکم بر شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)

ارائه کننده: آقای محمدعلیدادی
گرايش: حقوق عمومی  
عنوان پایان نامه:" بررسی حقوقی اصول حاکم بر شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
  1.  استاد راهنما دکتر ولی رستمی
  2.  استاد مشاور دکتر ابراهیم عزیزی
  3.  استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
  4. استاد ناظر (خارجی) دکتر مرتضی نجابت خواه
  5.  نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق تاریخ:1396/12/22 ساعت: 14-12/30  
20 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1572