پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
2 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها - اتصال
3 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط دسترسی دائمی به 26 نشریه خاص مربوط به سالهای 2003 تا 2006
4 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق - قطع موقت
5 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط - دسترسی آزاد
6 JCR : ISC گزارش های استنادی نشریات فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
7 Jstor علوم انسانی و هنر قطع موقت
8 MathSciNet ریاضیات اتصال
9 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ... - اتصال
10 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی - اتصال
11 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی - اتصال
12 Oxford تمام رشته‌ها دسترسی آزاد
13 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها - قطع موقت
14 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی - اتصال
15 Science Magazine تمام رشته‌ها اتصال
16 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها اتصال
17 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران -
18 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی - دسترسی آزاد
19 SCOPUS تمام رشته‌ها اتصال
20 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها اتصال
21 Taylor & Francis تمام رشته‌ها قطع موقت
22 Wiley Interscience تمام رشته‌ها اتصال
23 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان - دسترسی آزاد
24 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط - قطع موقت
25 پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پایان نامه های دانشگاه های کشور - دسترسی آزاد
26 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
27 پایگاه سیویلیکا مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور - سفارش مقاله