فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 2
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 2
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 2
فرم طرح جامع SBDC مشترک 0
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 0
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 1
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 1
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 0
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 2
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 4
نمونه قرارداد مشترک 1
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 2
آئین‌نامه اجرایی مشترک 0
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 0
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 0
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 2