جدیدترین اخبار
برنامه استخر مرکزی دانشگاه از ۹۸/۰۷/۰۱ لغایت ۹۸/۱۲/۲۸ (نیمه دوم سال ۹۸)
روزهای جمعه فعالیت مجموعه استخر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱:۰۰ و ویژه آقایان است. 1مهر1398
برنامه پیاده روی و ورزش صبحگاهی خانواده دانشگاه تربیت مدرس (هر دو هفته یکبار)
زمان برگزاری برنامه: سه شنبه ۲ مهر ماه، ساعت ۷:۳۰ صبح 1مهر1398
گزارش برنامه گل گشتی بانوان به آبشار سپهسالار (جاده چالوس)
این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴ برگزار شده است. 1مهر1398
برنامه کوهپیمایی به قله دماوند (ویژه آقایان)
زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۸ لغایت شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ 24شهریور1398
برنامه گل گشتی به آبشار سپهسالار جاده چالوس (ویژه بانوان)
زمان برگزاری این برنامه: روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴ 11شهریور1398
برنامه کوهپیمایی به قله کلک چال (ویژه آقایان)
زمان برگزاری این برنامه: روز جمعه مورخ ۹۸/۰۶/۱۵ 11شهریور1398