جدیدترین اخبار
سومین پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار خواهد شد
این برنامه 25 دی ماه ساعت 7:30 از مقابل مجموعه ورزشی دانشگاه آغاز می‌شود. 23دی1397
برنامه هفته اول مرحله نهایی ليگ واليبال دانشجويان دانشگاه منتشر شد
هفته اول مرحله نهایی با انجام 4 بازی و در 2 رو ادامه می‌یابد. 23دی1397
هشت تيم برتر و راه يافته به مرحله نهایی ليگ واليبال دانشجويان دانشگاه مشخص شدند
هفته اول مرحله نهایی پنج شنبه هفته جاری ٢٧ دی ماه برگزار خواهد شد. 22دی1397
برنامه هفته سوم لیگ والیبال دانشجویان پسر دانشگاه منتشر شد
هفته سوم این لیگ در 2 روز و با انجام 7 بازی انجام خواهد شد. 17دی1397