بیوفیزیک


 

گروه بیوفیزیک از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 1380 دوره دکتری این رشته نیز راه‌اندازی شد. در حال حاضر در این گروه شش نفر عضو هیات علمی فعال هستند.
بیوفیزیک زمینه‌ای بین رشته‌ای است و هرچند که این گروه زیر مجموعه دانشکده علوم زیستی است با تغییراتی که اخیرا در نحوه‌ی گزینش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد صورت گرفته است، امکان ورود دانش‌آموختگان رشته‌های فیزیک و شیمی از مسیر آزمون‌های مربوط به این رشته‌ها نیز در کنار دانش‌آموختگان رشته‌های زیست شناسی فراهم شده است.
فعالیت‌های گروه بیوفیزیک شامل دو بخش آزمایشگاهی و محاسباتی است. بخش آزمایشگاهی عمدتا بر مطالعات ساختاری پروتئین‌ها توسط NMR، بلورنگاری پرتو ایکس و CD، مطالعات ترمودینامیکی ماکرومولکول‌ها، پروتئومیک، طراحی پپتیدهای دارویی، مهندسی پروتئین و مطالعه اثر میدان مغناطیسی بر سلول‌ها تمرکز دارد. روش‌های محاسباتی شبیهسازی دینامیک مولکولی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و سایر روش‌های مشابه برای مطالعه رابطه ساختمان و عمل پروتئین‌ها، طراحی مولکولی و بهینه‌سازی و توسعه روش‌های تشخیص و پیشگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در گروه بیوفیزیک بیشتر موضوعات بر اساس رویکرد درک مولکولی حیات مطرح و دنبال می‌شود و بنابراین توسعه روش‌های مطالعات مولکولی در مسیر برنامه توسعه گروه در اولویت قرار دارد.