معاونت دانشجویی فرهنگی


 


جدیدترین اخبار
{f:tip}
مدرسه بین المللی زیست فناوری (تابستانه-مقدماتی)
مدرسه بین المللی زیست فناوری (تابستانه-مقدماتی) برگزار می نماید:18 تير 1398
{f:tip}
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم خدیجه مهاجری، گروه جنگلداری
تاثیرتنش سرما بر زنده مانی رشد صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال زیتون28 خرداد 1398
{f:tip}
جلسه دفاع از رساله: خانم الهام کاکایی لفدانی، گروه آبخیزداری
" انتشار و نوع شناسی خشکسالی هیدرولوژی تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در حوزه های آبخیز اسکندری و کیاکلا "27 خرداد 1398
{f:tip}
سمینار بین المللی "بهبود بهره وری در صنایع اوراق فشرده چوبی"
برگزاری سمینار بین المللی "بهبود بهره وری در صنایع اوراق فشرده چوبی" 25 خرداد 1398
{f:tip}
پیاده روی ره یافتگان ضیافت الهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
پیاده روی ره یافتگان ضیافت الهی در روز یکشنبه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار گردید.19 خرداد 1398