محمدكاظم شیخ الاسلامی
دانشیار
  • دکتری: مهندسی برق - قدرت
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی برق - قدرت
  • کارشناسی: مهندسی برق - قدرت
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه قدرت