حمیدرضا مومنی
دانشیار
  • دکتری: مهندسی برق
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی برق
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه کنترل