جدیدترین اخبار
فراخوان یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی»
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. 2مرداد1398
برگزاری دومین نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری»‌
نشست «نقش علوم انسانی در ارتقاء محیط کسب و کار با تأکید بر پارکهای علم و فناوری» توسط پژوهشکده اقتصاد در روز یکشنبه مورخ 30 تیر ماه 1398 برگزار ‌گردید. 1مرداد1398
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با صاحب نظران با دکتر پرویز پیران برگزار شد
اولین نشست از دور نهم گفت‌وگوهای توسعه با دکتر پرویز پیران، به تاریخ دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ١٣٩٧، در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، برگزار گردید. 18تير1398