جدیدترین اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی "بهبود دقت گرامری"
از مجموعه کارگاه های Academic Writing ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه 1ارديبهشت1397
برگزاری کارگاه آموزشی Effective Listening، ویژه اعضای محترم هیأت علمی
برگزاری کارگاه آموزشی Effective Listening 15فروردين1397
ارتباط با ما
 
+9821 8288 3950


Itri.modares.ac.ir