جدیدترین اخبار
کارگاه آموزشی AnyLogic و کاربرد پویایی سیستم ها در مدیریت منابع آب
برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ های 29 و 30 خرداد 98 توسط مهندس امین توکلی 28ارديبهشت1398
نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی برگزار شد
راهکارها و چالش های برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی و نقش خطاهای آن در مدل های تصمیم و نیز تصمیم سازی بر مبنای مدل های عددی 9ارديبهشت1398
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها 2ارديبهشت1398