مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری


 
علم زیست فناوری (Biotechnology) از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت‌های مداوم مواجه بوده‌است و چه از نظر تولید علم و چه از نظر تولید فناوری و بالمعال تولید ثروت در مقام برتر در مقایسه با دیگر علوم نوین و سنتی قرار دارد. بیوتکنولوژی نوین که مبتنی بر دستورزی ژنتیک مخلوقات است با همان هدف گذشته در جهت تولید محصولات جدید, افزایش کارآمدی محصولات موجود و ایجاد ثروت مبتنی بر نوآوریهای زیست فناورانه استوار است.

از سال 1379 اقدامات عملی برای ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری شروع شد و درنهایت این مرکز که وابسته به دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد در تاریخ 83/7/11 با مجوز اصولی از طرف شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و در تاریخ 86/9/24 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.

جدیدترین اخبار
نشست‌ حقوق و اخلاق زیستی با عنوان موجودات تراریخته
اولین نشست از سلسله نشست‌های حقوق و اخلاق زیستی با عنوان موجودات تراریخته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود 10آبان1396
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌شود 26مهر1396
کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه
برگزاری کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری 26مهر1396
نخستین پندار نمای زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
نخستین پندار نمای زیست فناوری
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری نخستین پندارنمای زیست فناوری را در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، نفت، علوم پایه، منابع طبیعی، مهندسی شیمی را برگزار می‌کند. 24مهر1396
فراخوان شرکت در فن بازار زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری فن بازار زیست فناوری در روز زیست فناوری در هفته پژوهش می‌کند. 22شهريور1396
دهمین فراخوان جایزه بزرگ بیوتکنولوژی
دهمین جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‏‌گردد 4مرداد1396