جدیدترین اخبار
برگزاری دومین همایش روز زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 27 آذرماه سال 1397 هم‌زمان با هفته پژوهش، دومین همایش روز زیست فناوری را با چهار برنامه اعطاء یازدهمین جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، مسابقه ملی ایده بازار زیستی، نمایشگاه فن بازار زیستی و اولین رویداد مرکز مجازی شتاب دهنده زیست فناوری دانشگاه برگزار نمود. 1دي1397