علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه


 

گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس نسبتا یک گروه جوان است که در سال 1387 تاسیس گردید. گروه دارای سه هیات علمی تمام وقت است. تحقیقات اساتید بیشتر بر روی مسائل پردازش تصویر، یادگیری ماشین و داده کاوی متمرکز و موضوعات در زمینه یادگیری ماشین و داده کاوی بیشترین حجم از پایان نامه های دانشجویان این گروه را در بر دارد. چاپ مقالات در مجلات معتبر، اخذ جوایز معتبر و نیز همکاریهای بین المللی از ویژگیهای گروه می باشد. دانشجویان ورودی بنا به اقتضای سال تحصیلی معمولا درسهایی مانند یادگیری ماشین، داده کاوی، مدلسازی مه داده، بهینه سازی محدب، محاسبات ماتریسی و درسهای متنوع در زمینه یادگیری را می گذرانند. در سالهای آتی گروه قصد دارد تا دوره های مهارت آفرینی در زمینه هایی که به لحاظ تحقیقاتی فعال است را نیز برای دانشجویان و علاقمندان فراهم سازد. به دلیل اینکه گروه تاکید دارد تا از لحاظ سازمانی نیز به صورت کمی نیز با در نظر گرفتن کیفیت گسترش پیدا کند، به دنبال جذب افراد قوی در زمینه علوم کامپیوتر با داشتن دانش کافی ریاضی در همه زمینه ها بوده و از در خواستها برای جذب به عنوان هیات علمی استقبال می کند .