متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مطهره سادات محسنی صالحی منفرد، گروه مهندسی مواد

خلاصه خبر:

  • عنوان: سنتز نانوکامپوزیت HAp/TiO2 دوپ شده با CoوNi و بررسی خواص نانوکاتالیستی آن ها
  • ارائه‌ کننده: مطهره سادات محسنی صالحی منفرد
  • استاد راهنما: دکتر احسان طاهری نساج
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمد ذاکری
  • استاد ناظر داخلی: دکتر رسول صراف مأموری
  • استاد مشاور:
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 1395/11/6
  • ساعت: 15
29 دی 1395 / تعداد نمایش : 3192