متن کامل خبر


 
دوره آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی

خلاصه خبر: دوره آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی

دوره آموزشی آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشجویان بخش مهندسی مواد روز چهارشنبه 1396/09/08 ساعت 8:30 - 11 در سالن 351 دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد. هدف این دوره آشنایی دانشجویان ورودی جدید با کتابخانه مرکزی، مقررات پژوهشی، استفاده از اطلاعات می باشد. حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1396 در این جلسه الزامی است. ببا توجه به اینکه برای بارگذاری طرح تحقیق پایان نامه در سیستم جامع دانشگاهی گلستان به گواهی این دوره نیاز است توصیه می شود دانشجویان حتماً در این جلسه حضور داشته باشند.

26 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2031