متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد صادقی، گروه سرامیک

خلاصه خبر: سنتز نانو ذرات ZrO2 و ساخت کامپوزیت Cu/ZrO2 و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی

عنوان پایان نامه: سنتز نانو ذرات ZrO2 و ساخت کامپوزیتCu/ZrO2 و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی

  • استاد راهنما: آقای دکتر رسول صراف ماموری
  • استاد ناظر داخلی: آقای دکتر احسان طاهری نساج
  • استاد ناظر خارجی: آقای دکتر سعید شیبانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احسان طاهری نساج
  • مکان: دانشکده علوم زیستی
  • تاریخ: 1396/08/30
  • ساعت: 11

 

 


17 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1589