متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه مجمع عمومی دانشکده فنی و مهندسی

خلاصه خبر: جلسه مجمع عمومی دانشکده فنی و مهندسی روز دوشنبه ١٣٩٦/١٢/١٤ برگزار شد.

>

جلسه مجمع عمومی دانشکده فنی و مهندسی روز دوشنبه 1396/12/14 از ساعت 13:30 الی 15:30 در سالن شورای دانشکده های فنی و مهندسی با حضور کلیه اعضای هیأت علمی بخش های مهندسی معدن و مواد برگزار شد. در این جلسه رئیس دانشکده فنی و مهندسی گزارش های مربوط به دانشکده، مشکلات ارتباط با صنعت، مسائل آموزشی و پژوهشی را مطرح نمودند. در این جلسه اعضای محترم هیأت علمی نیز نظرات خود را در خصوص مسائل مربوط به دانشجویان و دانشکده اعلام و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آقای دکتر احمدی معاون آموزشی دانشکده در خصوص برگزاری به موقع کلاس ها و فرم حضور و غیاب به دانشکده توضیحاتی ارائه نمودند. در این جلسه همچنین پیشنهاد گردید هر یک از اعضای هیأت علمی در طول سال یک بازدید علمی و صنعتی برگزار نمایند

16 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 823