متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آسیه ربیعی فرادنبه، گروه شناسایی و انتخاب مواد

خلاصه خبر: سختکاری سطحی فولاد زنگ نزن ماتنزیتی با استفاده از لیزر دیودی

  • عنوان: سختکاری سطحی فولاد زنگ نزن ماتنزیتی با استفاده از لیزر دیودی
  • ارائه‌کننده: آسیه ربیعی فرادنبه
  • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک
  • استاد مشاور: دکتر محمد جواد ترکمنی
  • استاد ناظر داخلی : دکتر رضا میراسمعیلی
  • استاد ناظر خارجی : دکتر مسعود گودرزی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر رضا میراسمعیلی
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 1397/06/27
  • ساعت: 9

 

19 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 327