متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیما قریشی، گروه شناسایی و انتخاب مواد

خلاصه خبر: پیش بینی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم درعملیات سایش مکانیکی سطح با استفاده از شبیه سازی عددی و مطالعات تجربی عمق ریزدانگی

  • عنوان: پیش بینی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم درعملیات سایش مکانیکی سطح با استفاده از شبیه سازی عددی و مطالعات تجربی عمق ریزدانگی
  • ارائه‌کننده: سیما قریشی
  • استاد راهنما: دکتر رضا میراسمعیلی
  • استاد مشاور: دکتر علی اصغر حیدری آستارایی
  • استاد ناظر داخلی : دکتر همام نفاخ موسوی
  • استاد ناظر خارجی : دکتر اسلام رنجبر نوده
  • نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر همام نفاخ موسوی
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 1397/06/25
  • ساعت: 11:30

 

21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 373