متن کامل خبر


 
معارفه دانشجویان ورودی ١٣٩٧ بخش مهندسی مواد برگزار شد.

خلاصه خبر: مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ١٣٩٧ بخش مهندسی مواد روز سه شنبه ١٣٩٧/٠٧/٠٣ برگزار شد.

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1397روز سه شنبه 1397/07/03با حضور رئیس دانشکده فنی و مهندسی، رئیس بخش مهندسی هیات علمی و کارکنان برگزار گردید در سالن 351 دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. آقای دکتر عبداله زاده رئیس محترم دانشکده و آقای دکتر مالک در این جلسه سخنرانی داشتند. تاریخ جلسه های معارفه دانشمواد، مدیران گروه ، اعضای جویان گروه های تخصصی با مدیران گروه اعلام گردید. هدف از این چلسات آشنایی بهتر دانشجویان با گروه، اعضای هیات علمی، قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی و ... می باشد. همچنین دبیران انجمن های علمی مهندسی مواد توضیحات مفیدی راجع به فعالیت انجمن های دانشجویی ارائه و دانشجویان جدید را جهت شرکت و همکاری در این انجمن ها ترغیب نمودند.

 

4 مهر 1397 / تعداد نمایش : 430