متن کامل خبر


 
بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نانوفناوری

خلاصه خبر: بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نانوفناوری روز دوشنبه ١٣٩٧/٠٧/٢٣ انجام شد.

تعدادی از دانشجویان بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس به همت انجمن علمی مهندسی مواد- سرامیک روز دوشنبه 1397/07/23از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نانوفناوری بازدید کردند. در این بازدید دانشجویان گروه های نانوفناوری، سرامیک و شناسایی با همراهی آقای دکتر رضا پورصالحی حضور داشتند. بخش مهندسی مواد از ایشان و خانم مطهره سادات محسنی دبیر انجمن مهندسی مواد- سرامیک جهت زحماتشان تشکر و قدردانی می نماید.

24 مهر 1397 / تعداد نمایش : 413