En
 • دکتری (1384)

  مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1375)

  مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اجتماعی- اقتصادی

  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

 • کارشناسی (1368)

  مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل
 • مدل سازی رفتاری و برآورد تقاضای حمل و نقل
 • مدل های رفتاری ایمنی حمل و نقل
 • مدل های انتخاب گسسته
 • مدل‌های کاربری زمین

دکتر امیر رضا ممدوحی در شهریور 1384 با درجه عالی از پایان‌نامه دکتری خود در دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شرف دفاع کرد و (پس از 10 سال همکاری دانشجویی-پژوهشی با اساتید خود در مرکز مطالعات و تخقیقات حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف) با توجه به بورسیه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه سابق) بلافاصله در این موسسه به عنوان استادیار تمام وقت ادامه همکاری داد. در سال 1385 به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (در حوزه معاونت پژوهشی) مشغول به خدمت بود. با توجه به عدم پذیرش دانشجو و طرح کاهش حجم این موسسه، به داشنگاه تربیت مدرس انتقال یافت. از سال 1388 به صورت استادیار تمام وقت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس در قالب گروه مهندسی راه و ترابری همکاری مستمر داشت که منجر به راه‌اندازی رشته مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل و جذب دانشجو در سطح کارشناسی ارشد از همین سال شد. در سال 1389 مسئولیت گروه مهندسی راه و ترابری و پس از جذب 4 نفر هیات علمی جدید و تفکیک گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل در سال 1392، مسئولیت این گروه را تا سال 1398 بر عهده داشت. در سال 1392 موفق به راه‌اندازی دوره دکتری و در سال 1396 راه‌اندازی آزمایشگاه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شد. ایشان از اواخر سال 1395 عهده‌دار معاونت آموزشی دانشکده و از فروردین 1398 سرپرست دانشکده شد.

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • دکتری
  مدلسازی رفتاری در حمل و نقل (2 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه برنامه ریزی حمل و نقل
 • کارشناسی ارشد
  تقاضا در حمل و نقل (3 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل (3 واحد)

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  برنامه ریزی حمل و نقل (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه برنامه ریزی حمل و نقل
 • دکتری
  برنامه ریزی پیشرفته حمل و نقل (3 واحد)
 • مدیر گروه آموزشی مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
 • معاون آموزشی- دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست
 • سرپرست آزمایشگاه مهندسی حمل و نقل
 • مدیر کل دفتر برنامه‌ريزی و الگوسازی آموزشی
 • مدیر کل دفتر هماهنگی و برنامه‌ريزی امور پژوهشی
 • مدير گروه پژوهشی برنامه‌ريزی و اقتصاد حمل و نقل
 • مدير گروه حمل و نقل و لجستيك
 • رئيس گروه مطالعات حمل و نقل
 • استاد تلاشگر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1396
 • در زمره بالاترین امتیازها در کیفیت تدریس در سال‌های تحصیلی 88، 89، 90، 91 و 93 در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است